ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 18-Apr-2567
 • 18-Apr-2567
 • 4
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 18-Apr-2567
 • 18-Apr-2567
 • 2
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง)
 • ประกวดราคา
 • 18-Apr-2567
 • 18-Apr-2567
 • 2
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง)
 • ประกวดราคา
 • 18-Apr-2567
 • 18-Apr-2567
 • 1
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 18-Apr-2567
 • 18-Apr-2567
 • 3
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคา
 • 18-Apr-2567
 • 18-Apr-2567
 • 2
 • ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อสำหรับ Virtual Reality game เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน
 • ราคากลาง
 • 17-Apr-2567
 • 17-Apr-2567
 • 4
 • ราคากลางงานจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน
 • ราคากลาง
 • 17-Apr-2567
 • 17-Apr-2567
 • 4
 • สัญญาจ้างทำลานอาบน้ำพร้อมหลังคาเมทัลชีทและบ่อล้างตัว จำนวน 1 งาน
 • สัญญาจ้าง
 • 17-Apr-2567
 • 17-Apr-2567
 • 5
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ และรองรับการขยายของระบบแบบ Virtualization จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 17-Apr-2567
 • 17-Apr-2567
 • 6