ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • เอกสารประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ และรองรับการขยายของระบบแบบ Virtualization จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 17-Apr-2567
 • 17-Apr-2567
 • 4
 • ราคากลางโครงการปรับปรุงนิทรรศการอาคารกษัตริย์เกษตร จำนวน 1 งาน
 • ราคากลาง
 • 10-Apr-2567
 • 10-Apr-2567
 • 3
 • ราคากลางโครงการพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ จำนวน 1 งาน
 • ราคากลาง
 • 10-Apr-2567
 • 10-Apr-2567
 • 3
 • ใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 251 เครื่อง
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 10-Apr-2567
 • 10-Apr-2567
 • 1
 • หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด (ภรณ์วาสนา)
 • หนังสือข้อตกลง
 • 10-Apr-2567
 • 10-Apr-2567
 • 0
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับเส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 04-Apr-2567
 • 04-Apr-2567
 • 8
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับเส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 04-Apr-2567
 • 04-Apr-2567
 • 6
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ และรองรับการขยายของระบบแบบ Virtualization จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 04-Apr-2567
 • 04-Apr-2567
 • 2
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ และรองรับการขยายของระบบแบบ Virtualization จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 04-Apr-2567
 • 04-Apr-2567
 • 1
 • ใบสั่งจ้างจัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับกาแฟ "มาดื่ม มาดริ๊งก์ Wisdomking coffee" เกี่ยวกับพันธุกรรมกาแฟ จำนวน 1 งาน
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 03-Apr-2567
 • 03-Apr-2567
 • 2