ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับกาแฟ "มาดื่ม มาดริ๊งก์ Wisdomking coffee" เกี่ยวกับพันธุกรรมกาแฟ จำนวน 1 งาน
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 03-Apr-2567
 • 03-Apr-2567
 • 1
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 251 เครื่อง
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 03-Apr-2567
 • 03-Apr-2567
 • 0
 • ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • อื่นๆ
 • 02-Apr-2567
 • 02-Apr-2567
 • 13
 • หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านดูแลต้นไม้ อาคารสถานที่ พกฉ. (นพดล)
 • หนังสือข้อตกลง
 • 01-Apr-2567
 • 01-Apr-2567
 • 0
 • ราคากลางโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับเส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm จำนวน 1 งาน
 • ราคากลาง
 • 01-Apr-2567
 • 01-Apr-2567
 • 5
 • รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • อื่นๆ
 • 01-Apr-2567
 • 01-Apr-2567
 • 8
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • อื่นๆ
 • 01-Apr-2567
 • 01-Apr-2567
 • 8
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566
 • อื่นๆ
 • 01-Apr-2567
 • 01-Apr-2567
 • 6
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์และการจำหน่ายสินค้า จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 0
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำงานร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ร้าน Mado Cafe จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 1