ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำงานด้านการจำหน่ายผลผลิตและงานบริการด้านอาหาร ผลิตน้ำแข็ง จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 0
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำงานด้านการจำหน่ายสินค้าร้านที่ระลึก กิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 1
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำงานด้านการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 0
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์และดูแลสื่อจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 ราย (บุญชู)
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 0
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดทำทะเบียนวัตถุจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 0
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการผลิต ติดตั้งนิทรรศการและดูแลสื่อจัดแสดง จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 0
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 0
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านผลิตสื่อจัดนิทรรศการ ติดตั้งนิทรรศการ จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 0
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 1
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เจ้าหน้าที่) จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Mar-2567
 • 29-Mar-2567
 • 1