ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลข่าวรับสมัครงาน ของ พกฉ.

 • ชื่องาน
 • ตำแหน่ง
 • ประเภทงาน
 • วันที่ลงประกาศ
 • จำนวนผู้เข้าชม
 • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
 • เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านการต้อนรับ นำชม และจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 15-Mar-2565
 • 332
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านการต้อนรับ นำชม และจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 25-May-2565
 • 133
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ด้านการจัดทำอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านอาหารกินอยู่ดี จำนวน 1 อัตรา
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 02-Jun-2565
 • 49
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ด้านเป็นผู้ช่วยจัดทำอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านอาหารกินอยู่ดี จำนวน 1 อัตรา
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 02-Jun-2565
 • 53
 • ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ขยายเวลา)
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 22-Jul-2565
 • 90
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ด้านนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 20-Sep-2565
 • 155
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ด้านการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 20-Sep-2565
 • 82
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 01-Oct-2565
 • 64
 • รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • จ้างเหมาบริการ
 • 01-Nov-2565
 • 97
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
 • สำนักอำนวยการ
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 04-Nov-2565
 • 86