ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลข่าวรับสมัครงาน ของ พกฉ.

 • ชื่องาน
 • ตำแหน่ง
 • ประเภทงาน
 • วันที่ลงประกาศ
 • จำนวนผู้เข้าชม
 • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • จ้างเหมาบริการ
 • 28-Sep-2566
 • 24
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
 • สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
 • จ้างเหมาบริการ
 • 22-Sep-2566
 • 45
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 18-Sep-2566
 • 76
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน ติดตาม และประเมินผล
 • กลุ่มแผนงาน ติดตามและประเมินผล
 • จ้างเหมาบริการ
 • 18-Sep-2566
 • 57
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • จ้างเหมาบริการ
 • 11-Sep-2566
 • 39
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
 • สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
 • จ้างเหมาบริการ
 • 29-Aug-2566
 • 112
 • ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ.ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 28-Aug-2566
 • 65
 • ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • ปิดรับสมัคร
 • 24-Aug-2566
 • 61
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 23-Aug-2566
 • 68
 • ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • ปิดรับสมัคร
 • 19-Aug-2566
 • 38