ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลข่าวรับสมัครงาน ของ พกฉ.

 • ชื่องาน
 • ตำแหน่ง
 • ประเภทงาน
 • วันที่ลงประกาศ
 • จำนวนผู้เข้าชม
 • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
 • ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 03-Mar-2566
 • 76
 • ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาด้านกฎหมาย/ผู้ช่วยนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • จ้างเหมาบริการ
 • 21-Feb-2566
 • 53
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 09-Feb-2566
 • 88
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • จ้างเหมาบริการ
 • 08-Feb-2566
 • 74
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาด้านกฎหมาย/ผู้ช่วยนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • จ้างเหมาบริการ
 • 31-Jan-2566
 • 141
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการและเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • จ้างเหมาบริการ
 • 31-Jan-2566
 • 107
 • รับสมัครบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย/ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 ราย
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 18-Jan-2566
 • 199
 • รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 12-Jan-2566
 • 148
 • รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 12-Jan-2566
 • 102
 • ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 23-Dec-2565
 • 105