ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลข่าวรับสมัครงาน ของ พกฉ.

 • ชื่องาน
 • ตำแหน่ง
 • ประเภทงาน
 • วันที่ลงประกาศ
 • จำนวนผู้เข้าชม
 • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
 • ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 29-Dec-2563
 • 74
 • ประกาศรายชื่อผ่านข้อเขียน ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 25-Sep-2563
 • 35
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน นิติกร
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 23-Sep-2563
 • 38
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 10-Sep-2563
 • 12
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นิติกร
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 28-Aug-2563
 • 29
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือก ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 31-Jul-2563
 • 28
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 01-Oct-2564
 • 150
 • เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านการต้อนรับ นำชม และจัดกระบวนการเรียนรู้
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • จ้างเหมาบริการ
 • 15-Mar-2565
 • 210
 • เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • จ้างเหมาบริการ
 • 15-Mar-2565
 • 66