ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลข่าวรับสมัครงาน ของ พกฉ.

 • ชื่องาน
 • ตำแหน่ง
 • ประเภทงาน
 • วันที่ลงประกาศ
 • จำนวนผู้เข้าชม
 • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการประสานงานและการจัดนิทรรศการสัญจร
 • สำนักพัฒนากิจการ
 • จ้างเหมาบริการ
 • 10-Apr-2567
 • 71
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านการประสานงานและการจัดนิทรรศการสัญจร
 • สำนักพัฒนากิจการ
 • จ้างเหมาบริการ
 • 26-Mar-2567
 • 101
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติด้านการประสานงานและจัดนิทรรศการสัญจร
 • สำนักพัฒนากิจการ
 • จ้างเหมาบริการ
 • 09-Mar-2567
 • 133
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • จ้างเหมาบริการ
 • 28-Feb-2567
 • 58
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • จ้างเหมาบริการ
 • 19-Feb-2567
 • 65
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการหน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • จ้างเหมาบริการ
 • 01-Feb-2567
 • 90
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูล ภายใต้โครงการวิจัยสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • 27-Oct-2566
 • 167
 • ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 26-Oct-2566
 • 113
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน
 • กลุ่มแผนงาน ติดตามและประเมินผล
 • จ้างเหมาบริการ
 • 20-Oct-2566
 • 72
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านฐานจัดแสดงต้นไม้แห่งการเรียนรู้
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • 20-Oct-2566
 • 74