ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลข่าวรับสมัครงาน ของ พกฉ.

 • ชื่องาน
 • ตำแหน่ง
 • ประเภทงาน
 • วันที่ลงประกาศ
 • จำนวนผู้เข้าชม
 • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 19-Oct-2566
 • 58
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 11-Oct-2566
 • 75
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน
 • กลุ่มแผนงาน ติดตามและประเมินผล
 • จ้างเหมาบริการ
 • 11-Oct-2566
 • 51
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • จ้างเหมาบริการ
 • 28-Sep-2566
 • 63
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
 • สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
 • จ้างเหมาบริการ
 • 22-Sep-2566
 • 82
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • ปิดรับสมัคร
 • 18-Sep-2566
 • 136
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน ติดตาม และประเมินผล
 • กลุ่มแผนงาน ติดตามและประเมินผล
 • จ้างเหมาบริการ
 • 18-Sep-2566
 • 101
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • จ้างเหมาบริการ
 • 11-Sep-2566
 • 51
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
 • สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
 • จ้างเหมาบริการ
 • 29-Aug-2566
 • 136
 • ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ.ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 28-Aug-2566
 • 84