ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลข่าวรับสมัครงาน ของ พกฉ.

 • ชื่องาน
 • ตำแหน่ง
 • ประเภทงาน
 • วันที่ลงประกาศ
 • จำนวนผู้เข้าชม
 • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
 • ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • ปิดรับสมัคร
 • 24-Aug-2566
 • 67
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 23-Aug-2566
 • 78
 • ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • ปิดรับสมัคร
 • 19-Aug-2566
 • 40
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • ปิดรับสมัคร
 • 05-Aug-2566
 • 80
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการสำนักงาน
 • สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปิดรับสมัคร
 • 03-Aug-2566
 • 156
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • ปิดรับสมัคร
 • 24-Jul-2566
 • 82
 • ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปิดรับสมัคร
 • 27-Apr-2566
 • 135
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปิดรับสมัคร
 • 21-Apr-2566
 • 79
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปิดรับสมัคร
 • 12-Apr-2566
 • 56
 • ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปิดรับสมัคร
 • 03-Mar-2566
 • 219