ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลข่าวรับสมัครงาน ของ พกฉ.

 • ชื่องาน
 • ตำแหน่ง
 • ประเภทงาน
 • วันที่ลงประกาศ
 • จำนวนผู้เข้าชม
 • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
 • ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาด้านกฎหมาย/ผู้ช่วยนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • ปิดรับสมัคร
 • 21-Feb-2566
 • 104
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปิดรับสมัคร
 • 09-Feb-2566
 • 147
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • 08-Feb-2566
 • 115
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาด้านกฎหมาย/ผู้ช่วยนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • ปิดรับสมัคร
 • 31-Jan-2566
 • 161
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการและเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • 31-Jan-2566
 • 134
 • รับสมัครบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย/ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 ราย
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 18-Jan-2566
 • 215
 • รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 12-Jan-2566
 • 174
 • รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 12-Jan-2566
 • 115
 • ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 23-Dec-2565
 • 119
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • สำนักอำนวยการ
 • ปิดรับสมัคร
 • 09-Dec-2565
 • 106