ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลข่าวรับสมัครงาน ของ พกฉ.

 • ชื่องาน
 • ตำแหน่ง
 • ประเภทงาน
 • วันที่ลงประกาศ
 • จำนวนผู้เข้าชม
 • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • จ้างเหมาบริการ
 • 30-Nov-2565
 • 81
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
 • สำนักอำนวยการ
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 24-Nov-2565
 • 90
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ด้านค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • 22-Nov-2565
 • 71
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 04-Nov-2565
 • 148
 • รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 01-Nov-2565
 • 159