เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และสร้างผู้สืบทอด การจัดการผลผลิตและการอนุรักษ์พันธุกรรม โดยการดำเนินโครงการขยายผลเครือข่าย พกฉ. และโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบัน มีศูนย์เครือข่าย พกฉ.

และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. กระจายอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ โดยแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

img

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาคกลาง

 • เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

  img

  1/1 ม. 5 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

  สระบุรี
  อ่านเพิ่ม
 • กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมบ้านไร่

  img

  171/1 ม.3 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

  จ.-ศ. (10.00 น. - 18.00 น.)
  อุทัยธานี
  อ่านเพิ่ม