เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และสร้างผู้สืบทอด การจัดการผลผลิตและการอนุรักษ์พันธุกรรม โดยการดำเนินโครงการขยายผลเครือข่าย พกฉ. และโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบัน มีศูนย์เครือข่าย พกฉ.

และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. กระจายอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ โดยแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

img

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาคตะวันออก

 • วนเกษตรบ้านป่า

  img

  ม.16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

  ฉะเชิงเทรา
  อ่านเพิ่ม
 • เครือข่ายวนเกษตร ตำบลพวา

  img

  7/51 หมู่ 2 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

  จันทบุรี
  อ่านเพิ่ม
 • กลุ่มเกษตรกรพัฒนาเขาชะเมา

  img

  81 ม.1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

  ระยอง
  อ่านเพิ่ม