เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และสร้างผู้สืบทอด การจัดการผลผลิตและการอนุรักษ์พันธุกรรม โดยการดำเนินโครงการขยายผลเครือข่าย พกฉ. และโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบัน มีศูนย์เครือข่าย พกฉ.

และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. กระจายอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ โดยแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

img

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาคเหนือ

 • ไร่อ้อมกอดภูเขา

  img

  102/1 ม.2 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  เชียงใหม่
  อ่านเพิ่ม
 • เกษตรสมคิด

  img

  75 ม.3 บ.ใหม่ ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

  กำแพงเพชร
  อ่านเพิ่ม
 • วัดโป่งคำ

  img

  วัดโป่งคำ ม.5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

  น่าน
  อ่านเพิ่ม
 • วัดนาตุ้ม

  img

  2 ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่

  แพร่
  อ่านเพิ่ม
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์

  img

  3/1 ม.9 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

  พิษณุโลก
  อ่านเพิ่ม