คนเมืองปลูกข้าว

29 ต.ค. 60 18

   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมท่องเที่ยว สุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2560 ผ่านหลักสูตร “การปลูกข้าวแบบคนเมือง” เกษตรตามรอยพ่อ สู่การเรียนรู้ และลงมือทำจริง คนเมืองก็สามารถปลูกข้าวไว้ทานเองได้ โดยใช้พื้นที่ที่มี ผนวกกับองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สู่การสร้างคลังอาหารไว้ใช้ในครัวเรือน ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผ่านภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”