ครึ่งวันแห่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตร กับโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จ.กรุงเทพฯ

4 เม.ย. 67 19

        วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2567 คณะคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จ.กรุงเทพฯ เข้าร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “วิถีเกษตรของพ่อ” มีระยะเวลาการเรียนรู้และทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง เริ่มต้นกิจกรรมที่วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พาน้องๆเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องเมล็ดสุดท้าย ได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแล รักษาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง นอกจากนี้น้องๆยังได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ที่ถ่ายเรื่องราวพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ที่ทรงแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรให้แก่คนไทย สัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สนุกตื่นเต้นด้วยการผจญภัยสิ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศียอยู่ในป่ากลางวันและป่ากลางคืน ต่างช่วยเกื้อกูลซึ่งกันกันในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ปิดท้ายความสนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด แม่น้ำรวมใจ ที่สอดแทรกกระบวนการคิด การทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซ฿งกันและกัน ซึ่งน้องๆต่างสนุกสนานในการเรียนรู้วันนี้

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum