ตามรอยพ่อไปกับคณะลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบางกะปิ

7 ก.พ. 67 3

        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พาน้องๆ ลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ เรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์นักพัฒนาผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "ตามรอยพ่อ" ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง โดยกิจกรรมที่คุณครูเลือกให้น้องๆ ได้เรียนรู้ในวันนี้ เน้นไปที่การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราเป็นหลัก ซึ่งนิทรรศการที่น้องได้ชม ประกอบด้วย นิทรรศการตลาดเก่าชาวเกษตร สนุกกับการสวมบทบาทเป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้านรวงต่างๆ เพื่อเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนเกษตร นิทรรศการมหัศจรรย์ท้องทุ่ง ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาหลังการเก็บเกี่ยว วิถีชนบทที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น นิทรรศการนวัตกรรมของพ่อ ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงคิดค้นทดลองหาแนวทางแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยตัวท่านเอง และเข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องแผ่นดินของเรา นอกจากนั้นน้องๆ ยังได้สนุกกับการฝึกทักษะการสื่อสารจากกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "สื่อสารสร้างสรรค์" อีกด้วย       

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event  สอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum