ตามรอยพ่อ ไปกับน้องๆ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

8 ก.พ. 67 8

        วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะน้องๆและคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตร “ตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ในระยะเวลาทำกิจกรรม 5 ชั่วโมง ซึ่งน้องๆได้เรียนรู้การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงไปกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ฐานการเรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงาน ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง และฐานการเรียนรู้วิถีเกษตรไทย 4 ภาค พร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืช (แบบควบแน่น) ก่อนที่น้องๆ ได้ลงมือทำ และนำกลับไปดูแลต่อกันที่บ้าน นอกจากนี้น้องๆ ยังได้ไปผจญภัยกันต่อในโลกใต้ดิน เรียนรู้เรื่องราวของจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ดิน และเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิพิธภัณฑ์ดินดล เข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส ปิดท้ายไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดรากฐานแห่งความมั่นคง ที่สอดแทรกเรื่องการทำงานเป็นทีม การวางแผน และการแก้ปัญหาร่วมกัน

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event

สอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum