บรรยากาศการปลูกผักแนวตั้ง

11 พ.ย. 60 18

   วันเสาร์ ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 14.00 น. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในหลักสูตร “การปลูกผักแนวตั้งในกระสอบ” ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งกลุ่มเยาวชน และกลุ่มวัยทำงานที่อยู่ในชุมชนเมืองมีความสนใจในเรื่องการเกษตร ได้เรียนรู้การทำเกษตรอย่างง่าย ใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรที่ตนเองทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้การปลูกผักในกระสอบวันนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัสดุ หรือสิ่งของชิ้นอื่นได้ เช่น กระเป๋า ถุงผ้า กะละมัง เป็นต้น เป็นการเรียนรู้ที่ทำได้จริง รวมไปถึงยังเป็นแรงผลักดัน จุดประกายความคิดในการทำการเกษตร เพื่ออยากเปลี่ยนแปลงตนเอง และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยสำนึกในพระปรีชาสามารถทางด้านการเกษตร เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ