บรรยากาศงาน พ.ย.60

4 พ.ย. 60 7

   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “อาสาสร้างสรรค์…สืบสานเกษตรไทย” ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. บรรยากาศงานวันนี้ 4 พฤศจิกายน 2560 ได้รับความสนใจจากประชาชน เป็นอย่างมาก การอบรมวิชาของแผ่นดิน ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานยังมีนิทรรศการถวายพระเกียรติพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และกิจกรรมการจัดทำพวงมาลาด้วยเมล็ดพันธุกรรมและวัสดุการเกษตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช้อปสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย”สำหรับท่านที่สนใจ ยังมีอีก 1 วัน แล้วพบกันในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "อาสาสร้างสรรค์ สืบสานเกษตรไทย" 4-5 พ.ย. นี้ 08.00-18.00 น.พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี สอบถามโทร. 02-529-2212-13 087-359-7171 094-649-2333