พกฉ.สานสัมพันธ์สื่อมวลชน สมาคมนักข่าวปทุมธานี

18 มี.ค. 65 127

        วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าพบสมาคมนักข่าวปทุมธานี โดยมีนายนพรัตน์  คุ้มศรี ตัวแทนสมาคมนักข่าวปทุมธานี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ รวมถึงร่วมประชาสัมพันธ์งานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง และงานนิทรรศการหมุนเวียนพันธุกรรมสร้างชีวิตที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 – 3 เมษายน 2565 นี้