พกฉ.ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

9 ก.พ. 67 6

        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ให้การต้อนรับ พลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร โดยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา รับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา พร้อมรับชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ผ่านฐานการเรียนรู้เส้นทางตามรอยพ่อ และฐานการเรียนรู้เส้นทางนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ด้านการเกษตร