พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนเที่ยวงาน เรื่องข้าวชาวเกษตร 4 - 5 พฤษภาคมนี้

24 เม.ย. 67 31

        

        

        พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชวนเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เรื่องข้าวชาวเกษตร” ระหว่างวันที่ 4 - 5พฤษภาคม 2567 จัดเต็มองค์ความรู้ด้านข้าว เรียนรู้ความสำคัญของข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทย ที่เชื่อมโยงวิถีเกษตรไทย วัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ภายในงานพบกับ นิทรรศการ “เรื่องเล่าของข้าว จากปลูกสู่ปาก” บอกเล่าความสำคัญของพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านหลากหลายสายพันธ์ุจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นิทรรศการ “จากเมล็ดข้าวสู่ขนมปัง” การแปรรูปข้าวเป็นแป้วขนมปังในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ พร้อมการอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 8 วิชา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชม ช้อป สินค้าผลิตเกษตรจากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี หรือรับชมภาพบรรยากาศสดการจัดงาน ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Line ID : @wisdomkingmuseum