รายการ สภาชาวบ้าน เข้าถ่ายทำภายในพื้นที่ฐานเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

30 มิ.ย. 67 16

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รายการสภาชาวบ้าน เข้าถ่ายทำในพื้นที่ฐานเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้ให้สัมภาษณ์  โดยนำไปออกอากาศ ทางช่อง MVTV  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567  รับชมคลิก