วิถีเกษตรไทย เรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย

13 ก.ย. 66 27

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะครู นักเรียนจาก โรงเรียนเซนต์เทเรซา กทม. โรงเรียนทับทอง กทม. โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน เกษตรกรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ จ.ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ฐานการเรียนรู้ที่ประยุกต์จากทฤษฎีให้เห็นชัดในรูปแบบเชิงประจักษ์ พร้อมด้วยกิจกรรมลงมือปฏิบัติ เช่นการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน การปลูกผักบนพื้นปูน การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น การทำนาดำ - นาโยนกล้า โดยแต่ละคณะได้เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นหลัก ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทั้งความสุข สนุก เรียนรู้ชัด และปฏิบัติได้จริง 


ในวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กทม. เข้าเยี่ยมชมทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราและนิทรรศการขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน ตื่นตา ตื่นใจทะลุจอกับภาพพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ และ 7 มิติ เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event 

สอบถามรายละเอียด☎️ 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum