สนุกเรียนรู้กันได้ทุกวัย ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

17 พ.ย. 66 18

        วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะจากโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต จ.ปทุมธานี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพฯ โรงเรียนบ้านหมูสี จ.นครราชสีมา และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยทุกคณะเข้าร่วมเรียนรู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ผ่านพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา สนุกเพลิดเพลินกับการเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ และกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด นอกจากนี้ในแต่หน่วยงานยังได้เรียนรู้เส้นทางนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านฐานการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 

หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event

สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum