สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เยือนพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

26 ก.ย. 66 14

        วันที่ 26 กันยายน 2566 พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กทม. 

        โดยทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน ตลอดจนนั่งรถชมความสวยงามของการจัดสรรพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และเส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด wisdom king farm แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212-13 094-649-2333 และ 087-359-7171