สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กษ. ครั้งที่ 4/2567

5 มิ.ย. 67 14

        วันที่ 5 มิถุนายน 2567 พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร และผู้บริหารระดับสูงของ กษ. ร่วมประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องพิจารณาการสรุปผล IGNITE THAILAND : AGRICULTURE HUB และแนวทางการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุม 134 - 135 กษ. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ