สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ต้อนรับผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในพิธีเปิดค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

6 มิ.ย. 67 11

        วันที่ 6 มิถุนายน 2567 พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 (พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี