สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายฯ ร่วมออกบูธงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ปี 2567

10 พ.ค. 67 7

        วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี ร่วมออกบูธนิทรรศการสัญจร พร้อมจำหน่ายสินค้าปลอดภัย ของดีประจำอำเภอคลองหลวง ภายในงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567   ออกร้านค้าจำหน่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ปี 2567 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

        สำหรับงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2567 บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดปทุมธานี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของดีของเด่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป รวมถึงนำเรื่องของการดำเนินกิจกรรมการหารายได้เพื่อเป็นทุนดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี ของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มาดำเนินการร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดนิทรรศการซุ้มของดี ของเด่น สืบสานอัตลักษณ์วิถีของดีเมืองปทุมธานี ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต อาทิ การทำเมี่ยงกลีบบัว การนำเสนอข้าวแช่เมืองปทุม การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวรามัญ ลำพาข้าวสาร เป็นต้น