สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2566

15 ก.ย. 66 14

        วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาส 131 ปี ศิลป์ พีระศรี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่มีต่อการวางรากฐานการศึกษาศิลปะในประเทศไทย และการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้น ณ อาคารนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ