สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี

16 พ.ค. 67 14

        วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567  พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี (วันที่ 5 พฤษภาคม 2567) ภายใต้แนวคิด “กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ Full Digitalization” เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีพิธีไถ่ชีวิตโค การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ และนิทรรศการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ Street Dance และให้บริการบริจาคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 1,000 ราย ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ