สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษ

18 ก.ย. 66 66

        วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวอุรวี พักตร์วิภา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าร่วมพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2566  โดยได้รับเกียรติจากนายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

        สำหรับปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทาน เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งแสดงถึงเกียรติประวัติในการสนองงานโครงการพระราชดำริฝนหลวง การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ