สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566

17 ก.ย. 66 8

        วันที่ 17 กันยายน 2566 พลอากาศเอกเสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ นางสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี  สายโย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้  และนายชญณิพัฑฒ์ จักรดารานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 "การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหมู่นักวิชาชีพพิพิธภัณฑ์ในการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานให้สามารถตอบสนองต่อสังคมในมิติของความยั่งยืน ด้วย  คลังพิพิธภัณฑ์ และ วัตถุพิพิธภัณฑ์ เป็นหัวใจสำคัญของพิพิธภัณฑ์ การร่วมกันเผยแพร่ความรู้ การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ จึงเป็นการสร้างความยั่งยืนแก่มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี  ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ