สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมเปิดงานตลาดชุมชนภูไทหนองกกโก จ.สกลนคร

25 เม.ย. 67 14

        วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ตลาดชุมชนภูไทหนองกกโก" ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน จังหวัดสกลนคร โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ปราจีนบุรี มหาสารคาม ขอนแก่น มุกดาหาร สกลนคร และ เลย เข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.สกลนคร “นาดงยาง” ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

        ทั้งนี้ตลาดชุมชนตลาดชุมชนภูไทหนองกกโก จังหวัดสกลนคร ตลาดแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปันองค์ความรู้ ที่จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เป็นประจำทุกสัปดาห์ ภายใต้การดูแลโดยศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.สกลนคร “นาดงยาง” ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ดูแลโดยนายสุจินต์ พิทักษ์ มีการประยุกต์ต้นแบบการจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่แห่งการขับเคลื่อนเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภายในพื้นที่ สู่การสร้างรายได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับชุมชน โดยภายในงานครั้งนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มีการออกร้านนำเสนอผลผลิตปลอดภัยจากพี่น้องเครือข่ายภายในพื้นที่ กว่า 20 ร้านค้า จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นพื้นที่ตลาดองค์ความรู้ และสินค้าผลผลิตปลอดภัย ภายในพื้นที่