สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายฯ จังหวัดชัยนาท

8 มี.ค. 67 17

        วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567  พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ นายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดชัยนาท  “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน” (จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธ์) โดยมี นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา จ.ชัยนาท พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหนองแซง เกษตรอำเภอ สมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

        ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดชัยนาท หรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับบรรดานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม พร้อมเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยชูจุดเด่นเรื่องของพลังงานทดแทน เพื่อทดแทนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศที่มีราคาสูง โดยมีฐานเรียนรู้ อาทิ การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ฐานเรียนรู้การแปรรูปถ่าน ฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพครบวงจร และการเผาถ่านด้วยถังน้ำมัน 200 ลิตร เป็นต้น