สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส ครบรอบ 108 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

18 ก.ย. 66 7

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยมีนางกุลิสราพ์  บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ