สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบไทยนิวส์ก้าวสู่ปีที่ 4

9 พ.ค. 67 14

        วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  โดยพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบไทยนิวส์ก้าวสู่ปีที่ 4 โดยมี คุณปิยวิทย์ ดำรงสัตย์ กรรมการผู้จัดการ ไทยนิวส์ ให้การต้อนรับ  ณ อาคาร อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 1 บางนา กรุงเทพฯ