สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ส่งสุข ต่อยอด นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา 30 โรงเรียน

19 ก.ย. 66 29

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบ ชุดส่งสุข ต่อยอด นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) สนับสนุนชุดส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ปลูกผักแนวตั้ง ชุดเพาะเห็ดฟางในตระกล้า หนังสือองค์ความรู้ด้านการเกษตร  เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียน สถานศึกษา นำไปใช้ประโยชน์เสริมสร้างทักษะพื้นฐาน ต่อยอดการเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้แทนจากโรงเรียน สถานศึกษากว่า 30 แห่งเข้าร่วมรับมอบ โดยภายในงานมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี