สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2 เม.ย. 67 19


        วันที่ 2 เมษายน 2567 พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำโดย นาวาอากาศเอก สกุลรัตน์ ศรียันต์ หัวหน้ากองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะนักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปี ที่ 1 พร้อมบุคลากรฯ เข้าเรียนรู้พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี เรียนรู้กันในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระราชประวัติ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร และพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum