สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มอบกระเช้าแสดงคำขอบคุณหน่วยงานภาคีความร่วมมือ และสื่อมวลชน 2567

3 ม.ค. 67 23

        วันที่ 3 มกราคม 2567 นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางเข้าพบหน่วยงานภาคีความร่วมมือ และสื่อมวลชน มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รวมถึงงานมหกรรม นิทรรศการหมุนเวียน ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนโดยมี 

        พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ รูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต  รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม  นางประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่  นายสมชาย อยู่ยืน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ผู้แทนจากเทศบาลเมืองท่าโขลง  และคุณเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นายนพรัตน์ คุ้มศรี ผู้แทนจากสมาคมนักข่าวปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ