หลักสูตรอบรม 3 ก.พ.61

3 ก.พ. 61 5

รักเกษตรรักพอเพียง จากคนต้นแบบผ่านหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการที่เป็นจริง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สานต่อ รักษ์พอเพียง" วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอบถามโทร 02-529-2212-13 ,087-359-7171,094-6492333