เรียนรู้ตามรอยพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

9 พ.ค. 67 13

        วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี โดยทางคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (ในรูปแบบวิทยากร) ซึ่งพี่วิทยากรได้พาน้องนักศึกษา และอาจารย์เข้าชมนิทรรศการและเรียนรู้พระราชประวัติ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านการจัดการดิน น้ำ ป่า คน ให้แก่ประชาชนคนไทย เพราะการเกษตรถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทย พระองค์จึงทรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งยังมีโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในด้านการเกษตรให้กับประชาชนได้เรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้จริง นอกจากนี้ทางคณะยังได้สนุกไปกับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ก่อนเดินทางกลับ

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum