เรียนรู้ไม่มีเบื่อ สุข สนุก ปฏิบัติจริงกันแบบหมู่คณะ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร

14 ก.ย. 66 5

        วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะเข้าชมกว่า 800 คน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

        เริ่มด้วยโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม. ร่วมหลักสูตรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน โดยเลือกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ผ่านฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง ไม่พลาดที่จะเข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ และลงมือฝึกปฏิบัติทำนาโยนกล้า

        ถัดมาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ใช้เวลาเท่ากันแต่กิจกรรมการเรียนรู้ต่างกัน โดยหลักสูตรตามรอยพ่อ พาเด็กอนุบาลตัวน้อยจากโรงเรียนวัดแสงสรรค์ จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมผ่านเส้นทางการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ในอาคาร อาทิ พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด และในส่วนของศูนย์การเรียนปฐมธรรม กทม. นำนักเรียนเข้าร่วมหลักสูตรเกษตรสร้างสรรค์ ตะลุยชมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น แต่ทั้ง 2 หลักสูตรไม่พลาดที่จะเข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ

        ในวันเดียวกันนี้คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จ.ลพบุรี ได้เลือกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบอัธยาศัยผ่านพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมความสนุกแบบทะลุมิติกับภาพยนตร์แอนิเมชัน

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum