โรงเรียนจิรดา เข้าชมพิพิธภัณฑ์

10 พ.ย. 60 44

   10 พฤศจิกายน 2560) โรงเรียนจิรดา จ.นนทบุรี เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิชมนิทรรศการ “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” เดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์พืช รับรู้สถานการณ์ภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ของผักพื้นบ้าน ให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี ลงมือฝึกปฎิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ด้วยความสนุกสนาน ส่งท้ายด้วยการชมภาพยนตร์ 3 มิติ"เรื่องทรัพย์ดินสินน้ำ"“”