1 – 2 มิถุนายนนี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนเที่ยวงาน ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง Happy Life กินดี อยู่ดี

23 พ.ค. 67 38

        พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี ชวนเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “Happy Life กินดี อยู่ดี” ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2567  เรียนรู้ความสำคัญของการพึ่งพาตนเอง ด้วยเกษตรพอเพียง วิถียั่งยืน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ภายในงานพบกับ นิทรรศการ ปัจจัยสี่ วิถีเกษตร ถ่ายทอดเรื่องราวของการพึ่งพาตนเอง ด้วยวิถีเกษตร ที่สอดคล้องกับปัจจัยทั้ง 4 แห่งการดำรงชีวิต ทั้งที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหารและยารักษาโรค นิทรรศการ เกษตรมีสุข พบกับ นายประเสริฐ มีสุข (ลุงเสริฐ) เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.กำแพงเพชร กับการทำการเกษตรอย่างมีความสุข โดยใช้เกษตรผสมผสาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าพืชผลทางการเกษตร บนพื้นที่ของตนเอง พร้อมการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 8 วิชา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยจากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี หรือรับชมภาพบรรยากาศสดการจัดงานได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Line ID : @wisdomkingmuseum