อบรมฟรี 8 วิชา ในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องข้าว ชาวเกษตร 4 – 5 พฤษภาคม 67

1 พ.ค. 67 40

         พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชวนเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เรื่องข้าวชาวเกษตร” ระหว่างวันที่ 4 - 5พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. จัดเต็มองค์ความรู้ด้านข้าว เรียนรู้ความสำคัญของข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทย ที่เชื่อมโยงวิถีเกษตรไทย วัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน เรียนรู้กับการอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 8 วิชา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ หลักสูตรเส้นทางข้าวไทย โดยอาจารย์แก่นคำกล้า พิลาน้อย กลุ่มชาวนาไทอีสาน จ.ยโสธร หลักสูตร เตาหุงข้าวพลังแสงอาทิตย์ โดยอาจารย์คมสัน หุตะแพทย์ ผู้อำนวยการชุมชนนิเวศสันติวนา กรุงเทพฯ หลักสูตรสู้ภัยแล้ง ด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน อาจารย์จรังศรี มาดีสุขสถิตย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ชัยภูมิ เป็นต้น ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี เรียนรู้กันทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องอบรม ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง หรือรับชม ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

        ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ก่อนใคร ได้ทาง https://forms.gle/Rc6zLeHgdJdqknMs9  

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-529-2212-13, 087-359-7171  หรือคลิกดูรายละเอียดได้ทาง www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Line ID : @wisdomkingmuseum