พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งใหม่ “สวนมีสุข” จังหวัดกำแพงเพชร

27 ส.ค. 65 51

    วันที่ 27 สิงหาคม 2565 พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกำแพงเพชร “สวนมีสุข”  จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ผู้แทนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ โดยศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร หรือ “สวนมีสุข” กำกับดูแลโดยนายประเสริฐ มีสุข (ลุงเสริฐ มะนาวดอง) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแห่งใหม่

    พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมกับพี่น้องเครือข่ายพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบในการทำเกษตรผสมผสาน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง