พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วม สสส. Kick off ปิดเทอมสร้างสรรค์ 66 เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนสนุกกับกิจกรรมด้านการเกษตร

11 มี.ค. 66 30

        วันที่ 11 มีนาคม 2566 นางสาวสำเภาว์  งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ  ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ค้นหาและเรียนรู้อย่างอิสระในช่วงวันว่าง โดยในปีนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียม 3 กิจกรรมต้อนรับเด็กๆ และครอบครัวให้มาร่วมสนุกในช่วงปิดเทอมแบบ Non stop เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม นี้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตรให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ตลอดช่วงปิดเทอมนี้