เกษตรรอบตัว เรียนรู้ได้ทุกวัย

18 ม.ค. 66 12

วันที่ 18 มกราคม 2566  สนุกไปกับการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงกับน้องๆ นักเรียนจาก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ฯ กทม. และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม กทม. พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนจากโครงการคนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ที่ยกขบวนเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด กิจกรรมลงมือปฏิบัติ พร้อมด้วยภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ สนุกสนานผ่านการเรียนรู้ทั้งรูปแบบของทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ 


หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event

สอบถามรายละเอียด☎️ 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212