เรียนรู้ตามรอยพ่อในวันหยุดสุดสัปดาห์ กับพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

11 มี.ค. 66 18

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอขอบคุณคณะคุณครู นักศึกษา ประชาชนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการทำเกษตรเพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในวันที่ 11 มีนาคม 2566 มีคณะเข้าชม ดังนี้

            - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหลักสี่ จ.กทม. เลือกเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่  7 "ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรฯ" เริ่มตั้งแต่เรียนรู้เรื่องราวของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กแบบคนเมือง ณ ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตผ่านฐานการเรียนรู้วิถีเกษตรไทย 4 ภาค และลงมือฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และรับชมภาพยนตร์ 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”

        - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี จ.สระบุรีนำผู้เข้าร่วมโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน"  และคณะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัดสิงห์ จ.ชัยนาท  เลือกเรียนรู้ตามอัธยาศัยกันแบบจัดเต็ม กับ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ที่รวบรวมพระราชประวัติ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event

สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 และ 094-649-2333 087-359-7171