บริการเข้าชม

การเข้าชมแบบทั่วไป


การจองเข้าชม

การจอง ต้องแจ้งการจองเข้าชม ล่วงหน้าก่อน 3 วัน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ใบสมัครการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง>>>Download 

สั่งของที่ระลึกสำหรับหมู่คณะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดการสั่งของที่ระลึกสำหรับหมู่คณะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง>>>Download 

****************************************************************************************************************************

ติดต่อรับจองเป็นหมู่คณะ

สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 08-7359-7171   09-4649-2333
สำนักพัฒนากิจการ โทร. 02-529-2212-13 09-4331-7444
e-mail : saraban@wisdomking.or.th
โทรสาร 02 529 2214
สามารถจองได้ทุกวัน 

เวลาทำการ
สำนักงาน : เวลา 08.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)
ส่วนบริการ : เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)